Skip to content

Hemtjänst

Efter beslut från kommunen för hemtjänst i en viss utsträckning har du rätt att välja en leverantör av tjänsten.

Du styr hur tjänster i ditt hem utformas och får hjälp av personal både inom hushållsskötsel, omsorg och aktivering. Du har rätt till insyn gällande de tjänster och den omsorg du får. Din leverantör lyssnar till dina önskemål och förslag till förbättringar. Du har rätt att bli trevligt bemött och respektfullt behandlad i alla kontakter med hemtjänsten. Din leverantör av hemtjänst i Stockholm, Bollnäs och Gävle skall också ha tillräckligt med tid för dig så att tjänsten blir personlig.

De tjänster vi kan erbjuda är exempelvis servicetjänster, tjänster inom omvårdnad, läkarbesök och myndighetsbesök. Då får du möjlighet att bo kvar i ditt eget hem så länge som det praktiskt är möjligt utifrån din hälsa och så länge som du känner dig trygg i ditt eget hem. 

Hemtjänst

Kvalitets- och miljöarbete

Kvalitetskontrollen är högt prioriterad av oss. Vi gör alltid en kvalitetsmätning för att mäta hur nöjd du och andra hemtjänstkunder är med våra tjänster. Du är alltid  välkommen att skriva, mejla eller ringa oss med dina synpunkter  – vilka är mycket uppskattade och det hjälper oss att förbättras på vägen.

Vi dokumenterar allt vi gör och allt som händer hos dig. Med hjälp av din kontaktperson samlar vi allt i en personakt som hjälper oss att säkerställa att du får den hjälp som din kommun har beviljat dig. Du har rätt att ta del av personakten.

Vi vill gärna bli din leverantör av hemtjänst i Stockholm, Bollnäs och Gävle med dess närliggande områden.

Hemtjänst

Våra tjänster inom hemtjänsten

Serviceinsats

Städning, tvätt, enklare matlagning och inköp. Hemtjänsten utför inte tjänster som storstädning, bakning, träd – gårdsskötsel m.m. men det går bra att köpa till dessa direkt från oss.

Personlig omvårdnad

I personlig omvårdnad ingår tjänster som innebär hjälp med att klara den dagliga livsföringen, t.ex. på- och avklädning, hygien, toalettbesök, frukost och kvällsmål. Hjälpen kan du få vid ett eller flera tillfällen på dygnet

Hjälp med ansökan

Vi erbjuder kostnadsfritt stöd vid ansökan eller kring andra insatser som du kan ha rätt till.

Hur kan jag få hemtjänst?

Har du behov av hemtjänst i form av personlig omvårdnad och serviceinsats kan du ansöka om det på en särskild ansökningsblankett, via e-tjänst, e-post eller muntligt genom att du ringer till en biståndshandläggare på din kommun. Din kommun hanterar ansökan och fattar beslut om hemtjänstinsatserna.

Du som är över 75 år har rätt att köpa städning, tvätt och inköp x-antal timmar sammantaget per månad utan särskild prövning. Hör med din biståndshandläggare vad som gäller i din kommun.

Ditt beslut om insatser skickas till den hemtjänstutförare som du själv väljer. Tillsammans med oss kommer du sen överens om på vilket sätt dina insatser ska utformas utifrån dina individuella behov.  Vi upprättar en genomförandeplan tillsammans med stöd av närstående/anhörig om du anser att det behövs.