Skip to content

Om oss

Abonos Omsorg AB är ett privat mångkulturellt företag som utför hemtjänst utifrån beviljade beslut från biståndshandläggare

Vi är mycket måna om att Du som kund ska få en personligt utformad omsorg anpassad till Ditt hemspråk och kultur. Det förtroende Du gett oss vill vi på bästa möjliga sätt uppfylla. Hos oss har personalen utbildning inom demens, sjukvård och erfarenhet inom vården sen tidigare. Hos oss blir du sedd och hörd, vi ser dig som en egen individ och inte en i mängden. Vårt viktigaste mål är att stötta dig till att leva ett självständigt liv i ditt eget hem, eftersom vi vill att du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Du ska varje dag känna Dig trygg och nöjd med våra tjänster. 

Både ledningen och personalen hos Abonos Omsorg AB är välutbildade med lång erfarenhet av äldreomsorg, och är väl förtrogna med olika kulturella aspekter. Dina önskemål och behov är alltid i fokus. För oss  ingenting är omöjligt.

Abonos Omsorg AB erbjuder hemtjänst i Stockholm och Bollnäs.

Om oss

Varför välja oss?

För oss är det viktigt att Du känner Dig respekterad, nöjd och trygg i Din vardag. Vi satsar därför på både erfaren och välutbildad personal som har förståelse för Dina behov och önskemål, och kan hjälpa Dig på rätt sätt. Det är självklart för oss att erbjuda ett flertal språk så Du i alla sammanhang känner Dig trygg och förstådd.

Vi erbjuder Dig även en egen kontaktman, som du själv väljer. Kontaktmannen ger Dig allt det stöd och hjälp Du behöver utifrån dina beviljade insatser. Önskar Du byta kontaktman är det bara att meddela oss. Om Din kontaktman inte är i tjänst meddelar vi alltid dig vem som kommer istället. Detta gäller även vid förseningar.

Tillsammans med Dig går vi igenom Dina beviljade insatser och skriver alltid en genomförandeplan, som godkänns först när Du skriver under den.

Vi blir aldrig nöjda innan Du som kund blir det. Vi vet att vi ständigt måste arbeta med förbättringar med verksamhetens kvalitet. Ledningens engagemang, allas delaktig och helhetssyn utgör nödvändiga förutsättningar för att förbättringsarbetet ska bli framgångsrikt. I vårt förbättringsarbete tar vi på största allvar om Du eventuellt inte är nöjd med något. Du får alltid svar på hur vi har åtgärdat Dina synpunkter eller klagomål.

Om oss

Vision och värdegrund

Vår vision är att utifrån kundens behov ska varje dag vara tryggt att åldras med värdighet hos Abonos Omsorg AB. Visionen pekar ut riktningen och visar vart vi vill. Alla medarbetare i företaget har ett gemensamt ansvar för att vi når visionen.

Vår verksamhet kännetecknas av att allt vi gör utgår vi från vår värdegrund ” att bemöta kunden som vi själva vill bli bemötta”. Detta innebär för oss att se Dig som kund som en unik person med rätt till ett värdigt liv och välbefinnande. För oss är det självklart att arbeta utifrån kvalitetskrav som självbestämmande, delaktighet, trygghet, kontinuitet, gott bemötande och kunskap.