Skip to content
LSS

LSS – stöd och service för dig som behöver det

På Abonos Omsorg har vi lång erfarenhet av att ge stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. Vi vet att varje person har sina egna behov, önskemål och drömmar. Därför anpassar vi våra insatser efter dig och din livssituation.

Vi erbjuder LSS-insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en rättighetslag som ger dig möjlighet att få extra stöd i vardagen. Syftet är att du ska kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Du kan ansöka om LSS-insatser hos din kommun. Om du får ett beslut om LSS-insatser kan du välja oss som utförare. Vi har avtal med flera kommuner i Stockholms län.

Vi erbjuder följande LSS-insatser:

  • Personlig assistans: Vi hjälper dig med det du behöver i din vardag, till exempel personlig hygien, matlagning, städning, fritidsaktiviteter och socialt umgänge.
  • Ledsagarservice: Vi följer med dig när du vill göra något utanför hemmet, till exempel handla, gå på bio, besöka vänner eller delta i föreningslivet.
  • Avlösarservice: Vi kommer hem till dig och tar hand om dig när dina anhöriga behöver en paus eller vill göra något annat.

Vi har engagerad, kompetent och välutbildad personal som arbetar utifrån ett respektfullt och individuellt förhållningssätt. Vi har regelbunden handledning och uppföljning för att säkerställa kvaliteten i vårt arbete.

LSS kontakt